Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра комп'ютерних наук


Кафедра комп'ютерних наук (КН) утворилася 23.12.1998 р. як випусковий структурний підрозділ наказом ректора Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (№225-01) факультету факультету електронних апаратів і комп’ютерних систем (від 2016 року – факультету комп'ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії (ФІС) ТНТУ імені Івана Пулюя).

Кафедра комп'ютерних наук здійснює підготовку фахівців за спеціальностями

122 Комп'ютерні науки

 • Бакалавр
 • Магістр
 • Доктор філософії

Освітньо-наукова програма, орієнтується на наукові дослідження з великою складовою комунікативних і міжособистісних навичок рідною та іноземною мовами, а також на сучасні наукові досягнення інформатики та обчислювальної техніки. Враховує специфіку роботи в галузі інформаційних технологій, комп’ютерні технології, системи і мережі, та їх програмне, технічне, організаційне забезпечення, способи і методи проектування, тестування, виробництва та експлуатації в різних галузях, а також ґрунтується на загальновідомих наукових результатах, які враховують сучасний стан комп’ютерних наук.

124 Системний аналіз

 • Магістр

Освітньо-професійна програма орієнтована на здобуття студентами професійних знань, умінь, навичок та інших компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності.

Програма розвиває перспективні напрями комп’ютерного моделювання процесів розроблення сучасних програмних комплексів і систем підтримки прийняття рішень. Розвиваються структурні та об’єктно-орієнтовані підходи до проектування програмних комплексів.

90% науково-педагогічних працівників задіяних до викладання професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності 124 «Системний аналіз» мають наукові ступені та вчені звання, з досвідом практичної роботи за фахом 100%.

126 Інформаційні системи та технології

 • Бакалавр
 • Магістр

Об’єкти вивчення - теоретичні та методологічні основи й інструментальні засоби створення і використання інформаційних систем та технологій; критерії оцінювання і методи забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних систем та технологій, а також моделі, методи та засоби оптимізації та прийняття рішень при створенні й використанні інформаційних систем та технологій. Цілі навчання - формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з інформаційних систем та технологій, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці; отримання вищої освіти для розробки, впровадження й дослідження інформаційних систем та технологій.


Кафедра позиціонує себе як структурний підрозділ, який застосовує нову філософію надання якісних освітніх послуг, здійснюючи перехід від системи отримання лише знань до компетентнісного підходу, що базується на активній довузівській підготовці, наскрізному міждисциплінарному навчанні, розширенні практичної підготовки і реалізується на засадах інноваційних підходів з використанням найсучасніших інструментів і засобів навчання.

З Спеціальності

Спеціальності

300+ Студентів

Студентів

1500+ Випускників

Випускників

50+ Статей в Scopus та Web of Science за 3 роки

Статей в Scopus та Web of Science за 3 роки

7 Дисертацій захищено за 3 роки

Дисертацій захищено за 3 роки

Метою діяльності кафедри є підготовка конкурентоспроможних фахівців на основі створення університетського структурного підрозділу з висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, здатних вирішувати перспективні завдання та виконувати роль новаторів, спроможних стати осередком концентрації інноваційних, креативних підходів щодо підвищення потенційних можливостей у сфері надання якісних освітніх послуг, забезпечення обміну досвідом кращими практиками та відкритих до партнерських відносин.

Останні новини кафедри комп'ютерних наук

Інформаційний день кафедри комп'ютерних наук

Вагаєшся яку спеціальність обрати? У якому навчальному закладі навчатися та здобувати вищу освіту? Бажаєш спробувати себе у сфері комп’ютерних наук, інформаційних систем та технологій?
Приєднуйся до «Інформаційного дня кафедри комп’ютерних наук» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Стипендіальна програма для студентів!

Якщо слова смарт-контракти, ethereum, solidity, polkadot ти чуєш не вперше, тоді заповнюй анкету (bit.ly/Applicature_unis) та бери участь у конкурсному відборі.

Компанія з розробки блокчейн технологій Applicature шукає 10 талановитих студентів/студенток з усієї України. Стипендіальний фонд — 5000 доларів.

Партнери кафедри комп'ютерних наук

 

Яваре                   eleks                   https://crowdin.com/ 

 

Wise Solution                   Маркетингові технології ПБС                   Future Processing

 

Біттернет                                       Скалхайф                                        ЕмеджікВан

 

Вагаєшся яку спеціальність обрати? У якому навчальному закладі навчатися та здобувати вищу освіту? Бажаєш спробувати себе у сфері комп’ютерних наук, інформаційних систем та технологій?
Приєднуйся до «Інформаційного дня кафедри комп’ютерних наук» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
Реєструйся на подію у ФБ: https://www.facebook.com/events/1144906869307166/?ref=newsfeed
Чудова можливість спробувати та зрозуміти, як працює сучасний цифровий світ, машинні коди та новітні технології.


 Програма зустрічі:

 • Давайте знайомитись :)
 • Практикуємо разом!
 1. Розробляємо 3-D тур;
 2. Створюємо програму для баз даних;
 • Активності кафедри комп’ютерних наук ТНТУ

3. Розробляємо та модифікуємо розумні схемотехнічні девайси;
4. Створюємо чат-бот у Фейсбук та Телеграм;

 • Можливості міжнародної мобільності для студентів

5. Розробляємо мобільні додатки;
6. Обираємо операційну систему.
Задаємо запитання, беремо участь у вікторині та отримуємо призи!

Координати зустрічі в Google meet: meet.google.com/wcb-fdex-exf PIN-код: 839 754 427# 

Зворотній зв'язок

Мапа