Кафедра Комп'ютерних Наук, ФІС, ТНТУ ім. Івана Пулюя

Наукові школи

На кафедрі функціонують наступні наукові школи:

 1. Статистичні методи в теорії передачі та перетворення інформаційних сигналів.

Основні напрямки та досягнення школи:

 • Побудовано теорію лінійних випадкових процесів та полів. (професор Марченко Б.Г.).
 • Побудовано істотно нову концепцію теорії вимірювань на базі запропонованої аксіоматики. (професор Марченко Б.Г., професор Щербак Л.М.).
 • Побудовано теорію лінійних періодичних випадкових процесів і полів. (професор Марченко Б.Г., професор Приймак М.В.).
 • Обґрунтовано математичні моделі та розроблено інформаційно-вимірювальну систему аналізу електрофізіологічних сигналів (доцент Ткачук Р.А., доцент Мацюк О.В., доцент Фриз М.Є.).
 1. Моделювання та статистичний аналіз і прогноз ритмічних сигналів і систем

Основні напрямки та досягнення школи:

 • Введено та досліджено новий клас випадкових процесів – клас періодичних білих шумів, проведено їх класифікацію. Проведено моделювання, статистичний аналіз і прогноз енергонавантажень з враховуванням їх ритмічності (професор Приймак М.В.).
 • Введено нові класи випадкових процесів – марківські періодичні процеси та періодичні ланцюги Маркова. Розробляються методи їх статистичного аналізу і прогнозу. (професор Приймак М.В., аспірант Коринківська О.Б., аспірант Прошин С.Ю.)
 • Введено та попередньо досліджено новий клас випадкових процесів – клас періодичних процесів із змінним періодом. (професор Приймак М.В., асистент Боднарчук І.О., доцент Лупенко С.А.).
 • Введено та попередньо досліджено новий клас випадкових процесів – клас періодичних процесів із фукціонально залежними через період ймовірнісними характеристиками. (професор Приймак М.В., доцент Мацюк О,В., аспірант Прошин С.Ю.).

Під керівництвом доктора технічних наук, професора Приймака М.В. на кафедрі розроблялися наукові теми:

 • ДІ 85-00 “Математична модель стохастично періодичних навантажень енергосистем і розробка на її основі методів статистичного аналізу графіків навантажень”;
 • ДІ 94-02 “Інформаційні технології статистичного аналізу і прогнозу ритмічних сигналів їх застосування для оптимізації управління енергонавантаженнями”;
 • ДІ 117-05 “Розробка на основі періодичних ланцюгів Маркова методів статистичного аналізу і прогнозу графіків енергонавантажень”.

Під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Мацюка О. В. на кафедрі розробляється наукова тема:

 • ДІ 172-10 “Інформаційно-обчислювальна система обліку, аналізу та прогнозу енергоносіїв в задачах підвищення ефективності енергозбереження”.