Кафедра Комп'ютерних Наук, ФІС, ТНТУ ім. Івана Пулюя
',''); ?>

На даний час на кафедрі комп’ютерних наук функціонують дві науково-дослідні лабораторії