Кафедра Комп'ютерних Наук, ФІС, ТНТУ ім. Івана Пулюя

План роботи НДЛ

 

План роботи науково-дослідної лабораторії «Розумне місто Тернопіль»

на 2017-2019 рік

Назва етапу

Відповідальний

Отримані результати,  за 2017 рік, кількісні

Отримані результати,  за 2018 рік, кількісні

Отримані результати,  за 2019 рік, кількісні

1

Формування консолідованого інформаційного ресурсу «розумного міста»

Липак Г.І.

 [1,2,7,10-14]

2

Моделювання консолідованого інформаційного ресурсу «розумного міста»

Мацюк О.В., Дуда О.М.,

Липак Г.І.

[3,6,15]

[20]

3

Тезаурус проблемної області “Розумне місто”

Мацюк Г.Р.

 [4, 5,8]

4 Класи інформаційних технологій в проектах “Розумне місто»

Мацюк О.В., Дуда О.М.

 [4, 5,8]

[18,19]

5 Побудова гіперскладної системи «Розумне місто»

Мацюк О.В., Дуда О.М.

[16,17]

[21, 22]

Назва етапу

Відповідальний

Результати

6

Теорія лексикографічних систем. Стан і перспективи

(організація читання лекцій академіком Широков В.А.)

14 – 17 червня 2017, читальний зал бібліотеки

Мацюк О.В.

Виконано,

14 – 17 червня 2017 р.

7

Звіт по темі ВК58-17  : ДОСЛІДЖЕННЯ КЛАСУ СОЦІОКОМУНІКА-ЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЕКТАХ «РОЗУМНЕ МІСТО»

(І етап – «МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТА»)

Мацюк О.В.,

Липак Г.І.,

Небесний Р.М.

Виконано,

січень 2018 року

8

Звіт за темою ВК59-17  «Класи інформаційних технологій в проектах “Розумне місто»

Мацюк О.В.,

Дуда О.М.,

Яскілка В.Я.

9

Науковий семінар Липак Галини Ігорівни за матеріалами дисертаційної роботи на тему: «Формування об’єднаних інформаційних ресурсів бібліотек, архівів та музеїв територіальних громад».

Мацюк О.В.,

Кунанець Н.Е.,

Липак Г.І.

21.03.2018 р.

Робота реко-мендована до подання в Спеціалізовану раду

10

Науковий семінар Дуди Олексія Михайловича за матеріалами дисертаційної роботи.

Дуда О.М.

 Вересень-жовтень 2018 року

Публікації

1.  Формування консолідованого інформаційного ресурсу «розумного міста»: бібліотечний аспект/ Галина Липак, Наталія Кунанець, Володимир Пасічник // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 2(238). – С. 3-8.

2.  Соціокомунікаційний проект зі створення консолідованого інформаційного ресурсу невеликого за масштабами міста / Кунанець Н.Е., Липак Г.І., Дуда О.М.  // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences.- 2017.-Vol(19), Issue 119.- P.51-55.

3.  Modeling of consolidated information resource for social data institutions / N. Kunanets, V. Pasichnyk, H. Lypak, O. Duda, O. Matsiuk // ECONTECHMOD. AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL – 2017. Vol. 6. No. 3, 25-30.

4.  Кунанець Н. Е., Мацюк Г. Р. Тезаурус проблемної області “Розумне місто” / НАУКОВЕ ВИДАННЯ  В І С Н И К Національного університету “Львівська політехніка”  Збірник наукових праць № 872 СЕРІЯ:  ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ Видавництво Львівської політехніки, 2017, с.179-190.

5.  Мацюк Г.Р., Кунанець Н.Е. Двомовний тезаурус як соціокомунікаційна складова проекту «розумне місто» / ХV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ПРОГРАММАМИ И ПРОЕКТАМИ, c.85-87.

6.  Кунанець Н.Е., Небесний Р.М., Мацюк О.В. Когнітивне моделювання освітнього соціокомунікаційного середовища «розумного міста»/  ХV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ПРОГРАММАМИ И ПРОЕКТАМИ, c.77-79.

7.  Липак Г.І., Кунанець Н.Е. Соціокомунікаційний проект консолідації інформаційних ресурсів установ соціальної пам’яті/  ХV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ПРОГРАММАМИ И ПРОЕКТАМИ, c.81-84.

8.  Мацюк Г.Р., Кунанець Н.Е. Тезаурус як засіб опису термінологічних систем та знань предметної області «розумне місто» / Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек»

9.  Липак Г.І. Системні інструменти формування інформаційного суспільства. / Кунанець Н.Е., Липак Г.І., Пасічник В.В. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика», м. Запоріжжя, 10-11 березня 2017 р.

10.  Липак Г.І. Вибір стандарту метаданих для опису консолідованого інформаційного ресурсу соціокомунікаційного середовища «Розумного міста». / Липак Г.І., Кунанець Н.Е. // VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири»: збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська, 1-4 березня 2017 року, смт. Славське Львівської обл. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2017. – С. 68-74.

11.  Липак Г.І. Консолідований інформаційний ресурс установ соціальної пам’яті: інформаційне та технологічне забезпечення / Липак Г.І., Кунанець Н.Е., Кунанець О.О. // Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта», 5-7 червня 2017 р., Луцьк – Світязь.

12.  Соціокомунікаційні проекти класу «розумне місто» (на прикладі малих міст та територіальних громад) / Кунанець Н.Е., Липак Г.І., Кунанець О.О., Пасічник В.В. // Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали XІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 12-15  вересня 2017р., Миколаїв;Коблево.-Миколаїв, 2017.- С.56-57.

13.  Липак Г. І.  Соціокомунікаційний проект консолідації інформаційних ресурсів установ соціальної пам’яті / Г. І. Липак***, Н. Е. Кунанець // ХV Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами»: тез. докл., Харьков, 29 сентября 2017 г., 2017. – С. 81–83.

14.  Консолідований інформаційний ресурс міського соціокомунікаційного середовища / О. М. Дуда***, Н. Е. Кунанець, Г. І. Липак***, В. В. Пасічник // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2017) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 квітня 2017, Чернівці / Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет». – Чернівці : Книги–ХХІ, 2017. – С. 161–163.

15.  Моделювання консолідованого інформаційного ресурсу установ соціальної пам’яті «розумного міста» / В. В. Пасічник, Н. Е. Кунанець, О. В. Мацюк, О. М. Дуда // Інформаційні технології та взаємодії : матеріали доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 8–10 листопада 2017 р. / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 89–90.

16.  Мацюк О. В. Кунанець Н. Е., Пасічник В. В. Процеси моделювання та побудови гіперскладної системи «Розумне місто»: інформаційно-технологічні інструменти VІ-ий Міжнародний Радіоелектронний Форум «ПРИКЛАДНА РАДІОЕЛЕКТРОНІКА. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», 2017, Коблево.

17.  Мацюк О.В. Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Пасічник В.В. Архітектура інформаційно-технологічної платформи проектів класу «Розумне місто» Управління проектами : стан та перспективи: метеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, 12-15 вересня 2017, Миколаїв, с.30-32.

18.  Пасічник В.В. Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В. Інформаційні технології великих за обсягом даних (BIG DATA) в проектах “Розумних міст”/ Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій”, Рівне, с.227-229

19.  Пасічник В.В. Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В.  Інформаційні технології інтернет-пристроїв в проектах “Розумних міст””/ Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій”, Рівне, с.229-231.

20.  V.V. Pasichnyk, N.E. Kunanets, O.M. Duda, H.I. Lypak, O.V. Matsiuk, V.V. Semeniuk ACTORS AND USE CASE DIAGRAMS FOR A SYSTEM OF CONSOLIDATION OF SOCIO-COMMUNICATIVE INFORMATION RESOURCES OF SMART CITIES /Scientific Bulletin of UNFU, tom 27, issue 10, p.129-136.

21.  Lukasz Wieclaw, Volodymyr Pasichnyk, Natalija Kunanets, Oleksij Duda, Oleksandr Matsiuk, Pawel Falat Cloud computing technologies in “smart city” projects / Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), 2017 9th IEEE International Conference, p.339-342.

22.  Duda O.M., Kunanets N.E., Matsiuk O.V., Pasichnyk V.V. Information-Communication Technologies of IoT in the “Smart Cities” Projects // Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018, Volume I: Main Conference, p. 317-330.