Кафедра Комп'ютерних Наук, ФІС, ТНТУ ім. Івана Пулюя

Історія кафедри

Кафедра комп’ютерних наук (КН) створена 23-го грудня 1998 року наказом ректора Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя №225-01.

Завідувачі кафедри:

 • д.т.н., професор Карпінський Микола Петрович (1998-2001 р.)
 • д.т.н., професор Приймак Микола Володимирович (2001-2006 р.)
 • к.т.н., доцент Мацюк Олександр Васильович (2006-2012 р.)
 • д.т.н., професор Приймак Микола Володимирович (2012- до тепер)

В 1998 році  на кафедрі працювали: д.т.н., професор Карпінський М.П., к.т.н., доцент Яворський Б.І., к.т.н., доцент Яськів В.І., асистент Трембач Р.Б., асистент Мацюк О.В., інженери Млинко Б.Б., Михайлишин І.Б.

На перших порах на кафедрі функціонувало дві навчальні лабораторії. На даний час на кафедрі функціонують п’ять лабораторій, загальною площею 334,4 м2: САПР і штучного інтелекту, програмування та математичного програмування, електроніки, схемотехніки та інформатики, методів і мов програмування, інформаційних технологій і математичної статистики. Лабораторії обладнані ПЕОМ понад 70 робочих місць. Загальний контингент студентів – понад 500. З 2008 року на кафедрі навчаються іноземні студенти.

На кафедрі у різні роки працювали та працюють відомі науковці з провідних університетів та науково-дослідних інститутів України:

 • Марченко Б.Г., д.ф.-м.н., професор, Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки (інститут електродинаміки НАН України, м.Київ)
 • Щербак Л.М., д.т.н., професор, Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки (Національний авіаційний університет, м.Київ)
 • Бойко І.Ф., д.т.н., професор (Національний авіаційний університет, м.Київ)
 • Денисюк В.П., д.т.н., професор (Національний авіаційний університет, м.Київ)
 • Кужель С.О., д.ф.-м.,н., професор (інститут математики НАН України)
 • Пасічник В.В., д.т.н., професор, Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки (Національний університет «Львівська політехніка»)
 • Кунанець Н.Е., д.с.-к.,н., професор (Національний університет «Львівська політехніка»)
 • Теленик С.Ф. д.ф.-м.,н., професор (Національний технічний університет України «КПІ»)