Кафедра Комп'ютерних Наук, ФІС, ТНТУ ім. Івана Пулюя

Штат науково-дослідної лабораторії

Прізвище, ініціали Посада
1 Мацюк О.В. доцент, керіник лабораторії
2 Дудкін П.Д. доцент
3 Струтинська І.В. доцент
4 Фриз М.Є доцент
5 Млинко Б.Б доцент
6 Дуда О.М. ст.викладач
7 Яскілка В.Я. ст.викладач
8 Небесний  Р.М. асистент
8 Мацюк Г.Р. викладач
9 Липак Г.І. аспірант