Кафедра Комп'ютерних Наук, ФІС, ТНТУ ім. Івана Пулюя

Навчальні аудиторії

Кафедра комп’ютерних наук має п’ять аудиторій для проведення практичних і лабораторних занять (1-602, 1-701, 1-702, 1-703, 1-704), які укомплектовані комп’ютерною технікою.

Усі практичні заняття не по профільних дисциплінах (кафедри комп’ютерних наук) проводяться на базі аудиторного фонду та матеріально-технічної бази університету.