Кафедра Комп'ютерних Наук, ФІС, ТНТУ ім. Івана Пулюя

Практична підготовка

Кожна людина спішить жити. Школяр спішить закінчити школу, звільнитись від опіки батьків, відчути смак свободи і студентського життя. Студент спішить пройти усі курси навчання у ВУЗі і насолодитись «смаком» грошей, безтурботного життя. Здавалось би, закінчиш навчання і всі бажання, омріяна робота, статус і кар’єра, все одразу прийде, ніби так воно і має бути. Проте потрібно бути готовим до того, що наміри роботодавця та студента, не завжди співпадають. Більшість роботодавців потребують кваліфікованого спеціаліста, який ефективністю своєї роботи буде підтримувати стабільний розвиток компанії, а випускник, який шукає роботу – не витрачати зайвих зусиль, робити певні завдання і при цьому отримувати пристойну заробітну плату.

Насправді, для того щоб віднайти своє «місце під сонцем» у цьому житті, у людини виникає безліч запитань, а саме: «куди візьмуть без досвіду?», «чим тоді займатись?», «як знайти роботу?», «хто допоможе розібратись у тонкощах спеціальності?». Насправді, є багато можливостей реалізувати та інтегрувати власні набуті знання під час навчання у ВНЗ у практичний аспект, і таким чином отримати безцінний досвід і відчути роботу «на смак».

Однією з таких є можливостей є студентська практика: навчальна, проектно-технологічна, переддипломна, науково-дослідницька чи науково-педагогічна.

  • По-перше, практику важливо проходити, щоб зрозуміти, чи насправді «твоя» професія, на яку ти вчишся. Це своєрідний виклик самому собі: чи витримаєш ритм роботи, чи вистачає власних знань, чи готовий вчитися новому. Практика може показати, що майбутня професія не приносить задоволення або ж, навпаки, захоплює і надихає;
  • По-друге, проходження практики є безкоштовним. Можна без зайвих грошових вкладень отримати нові знання і закріпити отримані;
  • По-третє, ви отримаєте досвід. Якщо відповідально поставитись до підбору компанії, у якій будете проходити практику, а потім і до самої практики, то в кінці можна буде отримати значний багаж вражень, познайомитись зі структурою підприємства і, взагалі, з самими процесами роботи;
  • По-четверте, можливо Ви відчуєте, не всі тонкощі, побачите не всі плюси чи складності обраної професії, але вам однозначно буде легше освоїтись в майбутньому на роботі, і будете знати чого очікувати від ти чи інших пропозицій роботи, і, власне, в чому вона буде полягати;
  • По-п’яте , основним завданням практики є соціальна, психологічна і фізична адаптація студентів до умов виробництва, освоєння та вміння працювати в колективі, ознайомлення з програмним забезпеченням і програмними продуктами, які використовуються або створюються в процесі діяльності даного підприємства, опанування технологіями розробки, впровадження та супроводу програмного забезпечення.

Для досягнення успіху, необхідно постійно самовдосконалюватися та розвиватися, а проходження практики це – безцінний вклад і в себе, і в майбутнє.

Види практик

№ за/п Назва практики Курс Характеристика, мета та завдання практик:
1 Навчальна практика I
(весна II семестр)
Характеристика. Самостійна робота студентів безпосередньо на робочих місцях та виконання ними конкретних службових обов’язків.
Студенти повинні вивчити загальний порядок роботи установи (підприємства, організації, підрозділу, ін..) та систему управління нею, проаналізувати та зрозуміти загальну систему протікання інформаційних процесів. Набуваючи практичних знань на робочих місцях, студенти здійснюють аналіз інформаційних процесів на конкретній базі практики; виявлення недоліків, притаманним існуючим КІС; проектування чи перепроектування складових цих систем; опанування новими інформаційними технологіями.Мета. Первинна підготовка студентів до практичної роботи та впровадження програмного забезпечення (ПЗ) із застосуванням сучасних програмних засобів і комп’ютерних технологій на основі поглибленого вивчення можливостей інтегрованого середовища Visual Studio, пакету Microsoft Office (текстового редактора Word, аналітичних засобів табличного процесора Excel, засобів створення та представлення презентацій PowerPoint) та його застосування для вирішення економічних задач.Завдання практики: ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін.
2 Проектно-технологічна II
(весна IV семестр)
Характеристика. Проектно-технологічна  практика студентів проводиться індивідуально у формі самостійної підготовки.

Мета. Закріплення знань з дисциплін програмістського блоку, збирання та аналіз фактичного матеріалу на конкретній базі проходження практики, а також виконання необхідних теоретичних досліджень та отримання практичних навичок щодо проектування і конструювання програмного забезпечення на прикладі невеликих програмних та інформаційних проектів.

Завдання практики: ознайомлення студентів зі специфікою діяльності диференційованих організацій, отримання професійних умінь і навичок інформаційного та програмістського блоку.

3 Переддипломна IV
(зима VII семестр)
Характеристика. Загальне призначення переддипломної практики полягає, насамперед, у наближенні процесу дипломного проектування студента до практичних умов розробки технічних завдань рівня бакалавра, у тому числі до етапу ознайомлення розробників із середовищем, яке породжує технічну проблему проекту. Це дає можливість більш реально оцінити інженерно-практичну підготовку студента при вирішенні технічних проблем проектування.

Мета переддипломної практики полягає у вивченні організації виробництва, методів рішення організаційно-технічних питань виробничого процесу та процесу розробки і впровадження нових сучасних програмних засобів та елементів комп’ютерних систем, спеціалізованих комп’ютерних систем, мереж та їх окремих елементів, зборі матеріалів до випускної роботи, набутті вмінь та навичок кваліфікації рівня бакалавра (інженера).

Тому головним завданням переддипломної практики є здобуття досвіду практичного проектування. Виконувати таку задачу можливо тільки за умови якісної підготовки вихідних даних як відносно самого технічного рішення заданої проблеми, так і супроводжуючих проблем розробки, виготовлення, впровадження та ін.

4 Науково-дослідницька (Стажування з фаху) V (VI, VII)
(спеціалісти, магістри)
(зима IX семестр, весна X семестр)
Характеристика. Науково-дослідна практика є важливою ланкою в підготовки магістра. Знайомство з основними поняттями науково-дослідницької роботи, вивчення проблем сучасної науки, самостійне виконання окремих розділів тематичного дослідження, обмеженого, як правило, рамками конкретної наукової проблеми магістерської роботи, сприяє підвищенню компетенції студентів при організації майбутньої наукової діяльності.

Метою науково-дослідницької практики є формування у магістрів загальнокультурних, особистих і професійних компетенцій, спрямованих на закріплення та поглиблення теоретичної підготовки, оволодіння вміннями та навичками самостійно ставити завдання, аналізувати отримані результати і робити висновки, придбання та розвиток навичок ведення науково- дослідницької роботи.

Цілями науково-дослідницької практики є придбання магістрантами знань і умінь, необхідних для виконання науково-дослідницької роботи з фаху та повинна відповідати напряму наукових досліджень студента магістратури.

5 Науково-педагогічна (Дослідницька) V (VI, VII)
(магістри)
(весна X семестр)
Характеристика. Науково-педагогічна практика магістрів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з відповідної спеціальності і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної науково-дослідної та педагогічної роботи.

Метою науково-педагогічної практики є набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань у сфері їх професійних компетенцій, підбір фактичного матеріалу для написання магістерської дисертаційної роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових і інформаційних джерел та готовності магістрів до викладацької діяльності у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах. Педагогічний компонент проходження педагогічної практики полягає у формуванні особистості майбутнього викладача вищої школи, у застосуванні теоретичних знань у практичній діяльності, засвоєнні педагогічних умінь, набутті, вивченні та аналізу педагогічного досвіду.