V науково-технічна конференція «Інформаційні моделі, системи та технології»

Організатори:

  • Міністерство освіти і науки України
  • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Наукове товариство ім.Шеченка

Дата проведення: 1-2 лютого 2018 року.

Робота конференції буде проводитися за секціями:

  1. Математичне моделювання
  2. Інформаційні системи
  3. Комп’ютерні системи та мережі
  4. Програмна інженерія та моделювання складних розподілених систем
  5. Безпека інфокомунікацій
  6. Новітні фізико-технічні та освітні технології

Заявки на участь в роботі конференції подавати науковому секретарю конференції.

Заявки на участь в роботі конференції приймаються до 15.01.2018 р., тези доповідей (обсягом 1 стор.) до 22.01.2018 р.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету: ТНТУ імені Івана Пулюя, кафедра світлотехніки та електротехніки,
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
корпус № 2, ауд. 66
E-mail: conferencefis@gmail.com

Організаційний комітет

Голова організаційного комітету:
C.Лупенко — професор кафедри комп’ютерних систем та мереж, д.т.н., професор;

Співголова:
І.Баран — декан ФІС, к.т.н., доцент

Науковий секретар:
О.Сіткар — старший викладач кафедри фізики, к.т.н .

В публікації використано інформацію з веб-сайту ТНТУ: http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/conferences/r2018/imst