Кафедра Комп'ютерних Наук, ФІС, ТНТУ ім. Івана Пулюя

Правила прийому на перший курс

Перейдіть за посиланням і перегляньте ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2018 для того, щоб здобути знання в нашому університеті.

 

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2017 році (бакалавр)

Шифр спеціальності Назва спеціальності Ліцензований обсяг Максимальний обсяг прийому у 2017р Фактичний обсяг прийому у 2017р Мінімальний обсяг прийому на 2018р Максимальний обсяг прийому на 2018
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
122 Комп’ютерні науки 125 125 35 1 20 0 38 0
122 Інформаційні системи та технології 0 0 0 0 2 0 10 0

 

ВАРТIСТЬ
навчання за ступенем “бакалавр” для студентів 1-го курсу 2016/2017 н.р.
(термін навчання – чотири роки)

Шифр спеціальності Назва спеціальності Денна форма навчання Заочна форма навчання
За перший семестр За весь період
навчання
За перший семестр За весь період
навчання
122 Комп’ютерні науки 6 500 52 000 3 700 29 600
126 Інформаційні системи та технології 6 000 48 000 3 300 26 400

Інформаційна система конкурс:

122 Комп’ютерні науки

126 Інформаційні системи і технології