Кафедра Комп'ютерних Наук, ФІС, ТНТУ ім. Івана Пулюя

Правила прийому в магістратуру

Перейдіть за посиланням і перегляньте ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2018 для денної форми навчання  чи ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2018 для заочної форми навчання для того, щоб здобути знання в нашому університеті.

Розклад фахових вступних випробувань

Розклад екзаменів з іноземної мови

 

Перелік спеціальностей (конкурсних пропозицій) та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, освітній ступінь магістра для здобуття освітнього ступеня магістра

Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та спеціаліст Спеціальності ступеня магістр Фахове випробування Термін навчання Частина ліцензованого обсягу
Назва Код Код Назва
Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії
комп’ютерні науки 6.050101 122 комп’ютерні науки Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 55
комп’ютерна інженерія 6.050102
програмна інженерія 6.050103
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101
інформатика 6.040302
інформаційні управляючі системи та технології 7.05010101
комп’ютерні науки та інформаційні технології (спеціаліст) 122
комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 123
інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 121
кібербезпека (бакалавр) 125
комп’ютерні науки 6.050101 126 інформаційні системи та технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 25
комп’ютерна інженерія 6.050102
програмна інженерія 6.050103
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101
кібербезпека (бакалавр) 125
комп’ютерна інженерія (бакалавр) 123
комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 122
інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 121

 

ВАРТIСТЬ
навчання за ступенем “магістр” для вступників 2017 року
Освітньо-наукова програма
(термін навчання 2 роки)

Галузь знань Спецiальнiсть Денна форма навчання
Всього за весь
період
навчання
За перший семестр За другий семестр За третій семестр За четвертий семестр
12. Інформаційні
технології
122 Комп’ютерні науки 28 000 7 000 7 000 7 000 7 000

 

ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
на підготовку здобувачів вищої освіти у 2017 році

Шифр спеціальності Назва спеціальності Обсяг прийому на 2018
Денна форма навчання Заочна форма навчання
122 Комп’ютерні науки 35 0
126 Інформаційні системи та технології 10 0

Інформаційна система конкурс:

122 Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки наукова магістратура (термін навчання 2 роки)

124 системний аналіз

126 Інформаційні системи і технології