Кафедра Комп'ютерних Наук, ФІС, ТНТУ ім. Івана Пулюя

Правила прийому за скороченою формою

Перейдіть за посиланням і перегляньте ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2018 для денної форми навчання  чи ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2018 для заочної форми навчання для того, щоб здобути знання в нашому університеті.

 

ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
на підготовку здобувачів вищої освіти у 2017 році (освітній рівень бакалавра на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

Шифр спеціальності Назва спеціальності Обсяг прийому на 2018
Денна форма навчання Заочна форма навчання
122 Комп’ютерні науки 25 0
126 Інформаційні системи та технології 10 0

 

ВАРТIСТЬ
навчання за ступенем “бакалавр” для студентів для студентів-скорочеників 3-го курсу 2016/2017 н.р.
(термін навчання – два роки)

Шифр спеціальності Назва спеціальності Денна форма навчання Заочна форма навчання
За перший семестр За весь період
навчання
За перший семестр За весь період
навчання
122 Комп’ютерні науки 6 500 26 000 3 700 14 800
126 Інформаційні системи та технології 6 000 24 000 3 300 13 200

Інформаційна система конкурс:

122 Комп’ютерні науки